Journal of Translation Studies
2016
Issue 15 (2005)

Contents of Issue 15 (2005)

 1. Çevirinin Karmaşıklığı 
  Hans J. Vermeer
 2. Hans Christian Andersen’in “The Princes and the Pea” Başlıklı Masalının Çevirisi Üzerine 
  Asalet Erten
 3. Kaynak ve Erek Metinler Arasındaki Çizgide Çeviri Stratejileri 
  Özlem Berk, Arzu Meriç
 4. Eşzamanlı Çeviri Kabinlerinde Elektromanyetik Kirlenme: Bir Pilot Çalışmanın Sonuçları 
  Ebru Diriker, Selim Şeker
 5. İdeolojik Temelli Çeviri Politikaları Bağlamında Eleştirel Söylem Çözümlemesi (ESÇ): Bir Tahrifat (Değiştirme) Örneği 
  Neslihan Kansu Yetkiner
 6. İşlevsel Yaklaşım Çerçevesinde Çocuk Edebiyatında Yansımalı Sözcüklerin Çevirisinin İncelenmesi 
  Yeşim Sönmez Dinçkan
 7. Çeviri Motoru Programlarında Eşdeğerlik Problemi 
  Sedat Şahin
 8. Çevirmenin Yetkinliği ve Kaçınılmaz Kayıplar 
  Özge Erşen

Please click the link to download the issue: //fs.hacettepe.edu.tr/ceviribilim/dosyalar/sayilar/sayi15.pdf