Journal of Translation Studies
2016
Issue 23 (2017)

L’intraduisible à l’ère du Web 2.0 au sein de la communication juridique et
médicale 

Ağ Temelli Hukuk ve Sağlık İletişiminde Çevrilemezliği Yeniden Düşünmek
Emine Bogenç Demirel, Deniz Kurmel, Zeynep Görgüler

Das Problem translationswissenschaftlicher Terminologie – Was ist und zu
welchem Zweck dient der AT? 

Çeviribilimsel Terminoloji ile ilgili sorunsal – KM nedir ve hangi amaca hizmet eder?
İsmail İşcen

Çeviriye İlişkin Eylem Kuramı ve Skopos Kuramı Çerçevesinde Özel Sigorta
Poliçelerinin Çevirisi 

Translation of Insurance Policies from the Perspectives of Translotarial’s Theory
and Skopos Theory
Ayşegül Angı, Elif Kerç

Çocuk Yazınında Sessel Ögelerin Çevirisinin Önemi 
The Importance of Translatıng Sound in Children’s Literature
Yeşim Dinçkan

An Audience-Design Perspective on Literary Translation: The Turkish
Translations of Lady Chatterley’s Lover As A Case in Point 

Yazın Metinleri Çevirisine Okuyucu-Tasarımı Odaklı Bir Bakış: Bir Örnek Olarak
Lady Chatterley’in Aşığı Adlı Eserin Türkçe Çevirileri
Hilal Erkazancı DURMUŞ

Exploring the Dynamic Workflow in the Network of Legal Translation
Market in Turkey
 
Türkiye’de Hukuk Çevirisi Piyasasındaki İlişkiler Ağı içerisinde Dinamik İş Akışının İncelenmesi
Müge Işıklar Koçak, Jasmin Esin Duraner

Çevirmenlikte Yaratıcılık ve Yeniden Çevrimler: The Jeffersons Dizisinin
Tatlı Hayat Olarak Yeniden Çevrimi

Creativity in Translation and Remakes: “The Jeffersons” remade as “Tatlı Hayat
Şirin Okyayuz

Factors Behind Retranslations: What Can We Learn From The Scholarly
Discourse On Film Remakes?

Yeniden Ceviriyi Tetikleyen Etkenler: Yeniden Çevrimler Üzerine Bilimsel
Söylemden Neler Öğrenebiliriz?
Jonathan Ross

Vernacular Modernism via Translation: Classical Hollywood in Yıldız Film
Magazine (1938-1954)
 
Çeviri Yoluyla Yerel Modernizm: Yıldız Film Dergisi’ndeki (1938-1954)
Klasik Hollywood
Ceyda Özmen

Simone de Beauvoir’ın Türkiye’de Çeviri Yoluyla Alımlanması 
Reception of Simone de Beauvoir in Turkey Through Translation
Ayşenaz (Postalcıoğlu) Cengiz

L’Importance et la Place des Théories dans l’Enseignement de la Traduction 
Çeviri Eğitiminde Kuramların Yeri ve Önemi
Dr. S. Evren Köylü Baydemir

Türk Televizyon Tarihinde Çevirinin Etkileri 1968-1985 Yılları Arasında
Yayınlanan Çeviri Diziler
 
Reflections of the Translation in the Turkish Television History Translated TV
Series between 1968 and 1985
Mehmet Erguvan

A Critical Analysis of the Figurative Language in the Three Turkish
Translations of Fahrenheit
451 
Fahrenheit 451 Adlı Eserin Üç Türkçe Çevirisindeki Değişmeceli Dilin Eleştirel Analizi
Aslı Polat

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” Başlıklı Eserinin
İngilizce Çevirisinin Çeviri Normları Bağlamında İncelenmesi
 
The Analysis on “The Time Regulation Institute” by Ahmet Hamdi Tanpinar
within the Context of Translation Norms
Büşra Yaman

Kitap Tanıtımı 
Benecke, Bernd. (2014). Audiodeskription als partielle Translation. Modell und
Methode
. Berlin: Lit Verlag, 197 s.
ISBN 978-3-643-12367-1
Nurhan Baş

Please click the link to download the issue: //fs.hacettepe.edu.tr/ceviribilim/dosyalar/sayilar/sayi23.pdf