Journal of Translation Studies
2016
Issue 7 (1997)

Contents of Issue 7 (1997)

 1. Söylem Çözümlemesi ve Çeviri 
  Ayfer Altay
 2. Approaches to Technical Translation 
  Asalet Erten
 3. Yazılı Metinden Sözlü Çeviri Eğitiminde Okuma Edimi ve Üst Düzey Zihinsel Etkinlikler 
  Aymil Doğan
 4. Orhan Veli’ nin Turcaret Çevirisi Üzerine Gözlemler 
  Elif Divitçioğlu
 5. Edmond Rostan’ın “Cyrano De Bergerac” Adı, Eserinin Türkçe’ye Çevirisinde Kültürel Unsurlar Üzerine Bir İnceleme 
  Sezai Arusoğlu
 6. Yazın Çevirisinde Özel İsim Sorunu Üzerine 
  Neslihan Kansu Yetkiner
 7. Pragmatic Analysis in Translation 
  Ayşe Şirin Okyavuz Yener
 8. Les Difficultes De Traduction Dans Les Bandes Dessines 
  Suna Timur Ağıldere

Please click the link to download the issue: //fs.hacettepe.edu.tr/ceviribilim/dosyalar/sayilar/1997.pdf