Journal of Translation Studies
2016
Issue 1 (1991)

Contents of Issue 1 (1991)

 1. TV-Film Çevirileri: Çağdaş Çeviri Kuramı Çerçevesinde Bir Değerlendirme (full text
  Işın Bengi
 2. AT Antlaşma ve Anlaşma Metinleri Çevirisinde Karşılaşılan Güçlükler ve Yöntemler (full text
  Berrin Karayazıcı
 3. Bilgisayarlı Çeviri Mümkün Müdür? (full text
  Ayhan Sezer
 4. Bilgisayarlı Çeviriye Doğru (full text
  Faruk Türker
 5. Nasıl Çevirsem De Kuramsızlığı Kurumlaştırsam (full text
  Yusuf Eradam
 6. Külltürlerarası İletişimde Mütercimin Rolü (full text
  Wolf König
 7. Yananlam ve Çeviri (full text
  Semiramis Kantel
 8. Çeviride Anlam Boyutu (full text
  Cengiz Tosun
 9. Metin Dilbilim, Çeviri Süreci ve Çeviri Değerlendirmesi (full text
  Gül Durmuşoğlu
 10. Çeviride Kayıplar Sorunu (full text
  Mehmet Demirezen
 11. Yazınsal Çeviride Sanatsal Eşdeğerlilik Sorunu (full text
  Armağan Ethemoğlu
 12. Hardy Çevirileri Üzerine Bazı Görüşler (full text
  Evin Noyan
 13. Polysytems Theory and the Multifunctional Role of Literary Translation (full text
  Piott Kuhiwczak
 14. Şiir Çevirilerinde Ses ve İmge Sorunları (full text
  Ali Demir
 15. Prof. Dr. Burhanettin Batıman’ın Friedrich Schiller’den Yapmış Olduğu “Der Handschuh” (Eldiven) ve “Die Bürgschaft” (Rehine) Adlı Balad Çevirilerinin Çağdaş Çeviri Kuramları Açısından Değerlendirilmesi (full text
  Nedret Pınar
 16. An Outline for a Notation of Sentence Analysis as a Step and Visual Aid to Translation (full text
  Nail Bezel
 17. Yabancı Dil Öğretmenlerinin Yetiştirilmesinde Çeviri Derlerinin Yeri (full text
  Joshua Bear
 18. Çevirinin Yabancı Dil Öğretimi ve Dil Öğretim Programlarındaki Yeri (full text
  İsmail Boztaş
 19. Simultane Çeviri Eğitiminde Bir Yöntem (full text
  Ayfer Altay