Journal of Translation Studies
2016
Issue 6 (1996)

Contents of Issue 6 (1996)

 1. Çevirinin Yabancı Dil Öğretimine Katkıları 
  İsmail Boztaş
 2. Çeviri Öğretim Bilgisi 
  Hasan Coşkun
 3. Basın Dili Çevirisi: Başlık Çevrilerinde Çeviri Eğitiminin Önemi 
  Elçin Demirhan
 4. Yazılı Metinden Sözlü Çeviri ve İlgili Eğitim Programı İçin Bazı Öneriler 
  Aymil Doğan
 5. On The Text-Bound Nature of Translation: Determinants of Textuality-Their Effects On The Process of Literary Translation 
  Aysu Erden
 6. Terminolojinin Önemi ve Çeviri Edimi 
  Asalet Erten
 7. A Selective Analysis of “Sweet Thursday” by John Steinbeck and A Criticism of its Translation into Turkish 
  Ayşe Şirin Okyavuz
 8. The Concept of Deviation in Riddle Translationfrom Turkish into English 
  Neslihan Yetkiner