Journal of Translation Studies
2016
Issue 3 (1993)

Contents of Issue 3 (1993)

 1. Çeviri Karşılaştırması ve Kritiği Üzerine Bir İnceleme 
  Şerife Doğan
 2. Söylem Çözümlemesi Üzerine: Söz Eylemler 
  Ayfer Altay
 3. Çeviride Ekin Farklılığı Sorunu ve Ataç’ın Bir Çevirisi 
  Sibel Bozbeyoğlu
 4. A Study of The Translation of Henry James “Daisy Miller” 
  Berrin Karayazıcı
 5. Avrupa Ülkelerinde ve Fransa’ da Çevirinin Son Durumu 
  Ali Demir
 6. Çeviri Kuramı Açısından Ernest Hemingway’in “The Old Man and The Sea” Romanı Çevirilerinde Anlam ve Biçem Aktarımı 
  Asalet Erten
 7. Metin Türü ve Çeviri: Edim-Kuramsal Bir Bakış 
  Alev Bulut
 8. Tanzimattan Günümüze Çeviri 
  Elif Ersözlü
 9. Yazın Çevirisinde Eşdeğerlilik Kavramına Biçemsel Yaklaşım 
  Dinçay Köksal