Journal of Translation Studies
2016
Issue 24 (2018 Spring)

Traduire la science " en plein air " ou à l’ère du Web 2.0 : Exemples de Turquie 
Web 2.0 Temelli “Açık Bilim “ İçeriklerini Çevirmek : Türkiye’den Örnekler
Emine BOGENÇ DEMİREL , Zeynep GÖRGÜLER , Deniz KURMEL

Çevirmen Neredesin? Çocuk Edebiyatı Yanmetinlerinde Çevirmenin Kılıcı Rolü ve
Görünürlüğüne Artsüremli Bir Yaklaşım: 1929-2013 

Translator, Where Are You? A Diachronic Approach to Translator’s Agency and
Visibility in Children’s Literature Paratexts: 1929-2013
Neslihan KANSU YETKİNER, Derya DUMAN, Merve AVŞAROĞLU

Cultural Transfer in Translation from Less Common Languages: The Good Soldier
Švejk
in Turkish 

Az Bilinen Dillerden Çevirilerde Kültürel Aktarım: Aslan Asker Şvayk Türkçede
Charles SABATOS

Müzikal Filmlerin Çevirisinde Altyazı Çevirmeninin Seçenekleri Üzerine
Bir İnceleme

An Analysis of the Choices for Subtitlers in the Translation of Musicals
Ayşe Şirin OKYAYUZ, Şerife DALBUDAK

Diplomasi Çevirmeni için Taraflılık/Tarafsızlık ve Sözlü Diplomasi Çevirisindeki
Denetim/Müdahalelere Bir Bakış

An Overview of Biasedness/Unbiasedness of Diplomatic Interpreters and
Supervisions/ Interventions during Interpreting
Nihal YETKİN KARAKOÇ

Görsel-İşitsel Çeviri: Dublaj ve Göstergebilim
Audiovisual Translation: Dubbing and Semiotics
Derya OĞUZ

Badiou Çevirilerinde Dilsel ve Terimsel Güçlükler
Linguistic and terminological difficulties in translations of Badiou’s work
Burçak FAKIOĞLU YAKICI

Translating the Sound: A Case Study on Turkish Translations of
Just So Stories 

Sesi Çevirmek: Just So Stories Eserinin Türkçe Çevirileri Üzerine Bir Çalışma
Özge BAYRAKTAR ÖZER

Kitap Tanıtımı
Okyayuz, A.Şirin & Kaya, Mümtaz.(2017). Görsel-İşitsel Çeviri Eğitimi. Ankara: Siyasal
Kitabevi, 376s.
Yeşim (Sönmez) DİNÇKAN

Please click the link to download the issue: //fs.hacettepe.edu.tr/ceviribilim/dosyalar/sayilar/sayi24(1).pdf