Journal of Translation Studies
2016
Special Issue (2016)

A Challenging and Pleasurable Task: Translating Yaşar Kemal .
Çetin ve Zevkli Bir Uğraş: Yaşar Kemal’i Çevirmek
N. Berrin AKSOY

Dışa Haber Çevirisinde Bağlamlaştırma: Papa Francis’in 2014 Türkiye Ziyareti
Contextualization in the Extranslation of News: Pope Francis’ 2014 Visit to Turkey
Alev BULUT

Osmanlı-Türk Kültürünün Batı ve Doğu’ya Seyahati Miss Julia Pardoe’nün
Türkiye Seyahatnamelerine Yönelik Bir İnceleme

Ottoman-Turk Culture’s Travel to the West and East: The Analysis of the
Miss Pardoe’s Travel Book on Turkey
Sakine ERUZ, Tutku ÖNCÜ

Is It Possible to Evaluate a Translation without Knowledge of the Original
Version? Three Translations of Orhan Pamuk’s Memories of a City
 
Bir Çeviriyi Özgün Metin Bilgisi Olmaksızın Değerlendirmek Mümkün Müdür?
Orhan Pamuk’un İstanbul: Hatıralar ve Şehir Eserinin Üç Çevirisi
Thierry Grass

Türk Edebiyatı Bu (mu?) dur. TEDA Projesi Kapsamında Rusçaya
Çevrilen Yapıtlar

This is (Is this?) the Turkish Literature. Translations into Russian within
the scope of the TEDA Project
N. Banu GÜMÜŞTÜS, Nilüfer DENİSSOVA

Please click the link to download the issue: //fs.hacettepe.edu.tr/ceviribilim/dosyalar/sayilar/ozelsayi2016.pdf