Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
2016
Dergi Hakkında

Amaç ve Kapsam:

Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nün yayın organı olup, hakemli ve akademik bir dergidir. Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi çeviribilim alanında bilimsel, özgün, ulusal ve uluslararası araştırma makaleleri yayımlar. Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi bu bağlamda gerek uluslararası çağdaş kuram ve uygulamalar gerekse binlerce yıldır kültür ve uygarlıkların kaynaştığı bir coğrafyanın bilgi birikimini bilimsel çalışmalar kapsamında akademik dünyayla paylaşmayı amaçlar.

Dergide, yazın çevirisi, özel alan (hukuk, tıp, ekonomi, vb.) çevirisi, işitsel-görsel çeviri, teknik çeviri, basın çevirisi, sözlü çeviri, çeviri kuramı, çeviri eleştirisi, çeviri eğitimi, çeviri tarihi, çeviri etiği, çeviri teknolojileri, dilbilim ve çeviri, çeviri sosyolojisi, terimbilim ve terim çalışmaları gibi konulara yer verilmektedir.

Yayın Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Arş. Gör. Cihan ALAN

Yayın Yönetim Yeri: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü TR-06800 Beytepe - ANKARA

Yayın Yönetim Yeri Tel: +90 (312) 297 8375

Yayın Dilleri: Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca

Yayın Türü: Yerel süreli yayın

Yayınlanma Biçimi: Yılda iki kez

ISSN 1301-4145