Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
2016
Yayın Kurulu

Mümtaz Kaya (Hacettepe Üniversitesi)
Asalet Erten (Hacettepe Üniversitesi) 
Elif Ersözlü (Hacettepe Üniversitesi) 
Hilal Erkazancı Durmuş (Hacettepe Üniversitesi) 
Sinem Sancaktaroğlu Bozkurt (Hacettepe Üniversitesi) 
Dilek Turan (Hacettepe Üniversitesi) 
Cihan Alan (Hacettepe Üniversitesi)