Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
2016
Sayı 22 (2016)

Traduction et dialogue interculturel dans le Monde arabe .
Translation and Intercultural Diagolue in the Arab World
Foued LAROUSSI

A Learner Corpus-based Approach to Explicitation in Interpreting Studies 
Sözlü Çeviride Belirtikleştirmeye Öğrenci Odaklı Bütünce Temelli Bir Yaklaşım
Lütfiye OKTAR, Neslihan KANSU-YETKİNER, Yasemin YAVUZ,
Murat ÖZGEN

La prosodie dans la traduction littéraire
Yazınsal Çeviride Bürün
Ertuğrul EFEOĞLU

Kiev Rus Devletinden Bu Yana Ukrayna ve Rusya Coğrafyasında
Çeviri Faaliyetleri ve Çeviribilim

Translation Activities and Translation Studies in Ukraine and
Russia from Kievan Rus’ till Nowadays
Sergii V. SOROKİN

Critical Discourse Analysis of News Texts: A Case Study on
“the Operation Shah Euphrates”
.
Haber Metinlerinin Eleştirel Söylem Analizi: “Şah Fırat Operasyonu” Konulu İnceleme
Özlem ŞAHİN SOY, Serap DURMUŞ

Charles Mackintosh’un ‘Seemliness’ Başlıklı Yazısını Çevirirken
Translating Charles Mackintosh’s “Seemliness” Lecture
M. Ayça VURMAY

Analyse comparée de la Disparition de Georges Perec et ses traductions
en anglais et en turc d’un point de vue isotopique

Georges Perec’in la Disparition (Kayboluş) Adlı Eseri ile İngilizce ve Türkçe
Çevirilerinin İzotopi Kavramı Çerçevesinde İncelemesi
Fatma AKSOY ŞARKIŞ

Skopos Kuramı Bağlamında Öğrenci Odaklı Bütünce Temelli Bir Uygulama
A Learner Corpus-Based Application within the Context of Skopos Theory
Merve AVŞAROĞLU, Neslihan KANSU-YETKİNER

The Effects of Cultural Affinity/Distance on the Translation of Postcolonial
Literature: Salman Rushdie’s Shame 

Kültürel Yakınlık ve Uzaklığın Sömürgecilik Sonrası Edebi Eserlerin Çevirisi
Üzerindeki Etkisi: Salman Rushdie’nin Shame adlı Romanı Üzerine Bir Çalışma
Sezen Ergin ZENGİN

Venutian Scale in the Realm of Subtitling in Turkey A Comparative Analysis
of the Fansubs and the Official Subtitles of Family Guy
 
Türkiye’deki Altyazı Çevirileri Venuti’nin Terazisinde Family Guy Dizisinin
Fan Çevirileri ve Resmi Altyazı Çevirilerinin Karşılaştırmalı Analizi
Mehmet ERGUVAN

Çankırı Hapishanesi’nden Mektuplar ve Betimleyici Çeviri Analizi
Letters from Çankırı Prison and a Descriptive Translation Analysis
Ayşegül UYSAL GLİNİECKİ, Duygu DALASLAN

Kitap Tanıtımı
Yazıcı, Mine. (2007). Yazılı Çeviri Edinci. İstanbul: Multilingual Yayınları, 160 s.
ISBN 975-6008-29-6
Asalet ERTEN

Sayıyı indirmek için lütfen tıklayınız: //fs.hacettepe.edu.tr/ceviribilim/dosyalar/sayilar/sayi22.pdf