Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
2016
Yayın Süreci

Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi yayın süreci şu aşamalardan oluşmaktadır:

  1. Her yılın Ağustos ve Mart ayı içinde (belirtilen tarihe kadar) yazar(lar) tarafından gönderilen makaleler Yazı İşleri Müdürü tarafından kayıt altına alınır.
  2. Her yılın Eylül ve Nisan ayı içinde Dergi Yayın Kurulu makaleleri ön değerlendirmeye tabi tutar. Çeviribilimle bağlantılı olmayan veya alana katkıda bulunmayacağı düşünülen makaleler Yayın Kurulu üyeleri tarafından elenir.
  3. Yayın Kurulu tarafından değerlendirilmeye uygun görülen makaleler birbirlerinden habersiz iki ayrı hakem tarafından değerlendirilir. Bir olumlu ve bir olumsuz görüş alan makaleler üçüncü bir hakem tarafından değerlendirilir.
  4. Hakemler tarafından önerilen/şart koşulan düzletmeler yazar(lara) iletilir ve ilgili düzeltmelerin yazar tarafından yapılıp yapılmadığı hakemler tarafından istekleri doğrultusunda denetlenir.
  5. Düzeltmeleri yapılan makaleler editör(ler) ve/veya Yayın Kurulu üyeleri tarafından redaksiyon ve son okumaya tabi tutulur. 
  6. Makaleleri yayımlanmaya uygun görülen yazarlardan Telif Hakkı Devir Formu talep edilir.
  7. Son şeklini alan makalelerin bilgisayar ortamında dizgisi yapılır ve birkaç provanın ardından derginin baskısı gerçekleştirilir.
  8. Basılı dergilerden yazar sahiplerine ikişer nüsha posta yoluyla gönderilir.