Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
2016
Sayı 8 (1998)
 1. Yazınsal Çeviri Eleştirisine Yöntemsel Bir Yaklaşım Örneği 
  Hasan Anamur
 2. Ön Çeviri Çalışmaları 
  Cengiz Tosun
 3. Appollinaire’nin Şiirlerini Çevirirken Ekinsel ve Biçimsel Farklılıklar 
  Gertrude Durusoy
 4. ikinci Dilden Çeviri 
  Sevim Akten
 5. Yazın Çevirisi Eğitimi 
  Mustafa Çakır
 6. Kültürden Kültüre Oyun Çevirisi: “Keşanlı Ali Destanı” 
  Asalet Erten
 7. Senkronize Çeviride (Film / Belgesel) Değişkeler ve Dublaj 
  İbrahim Yılmaz
 8. Film Çevrilerinde Biçem Aktarımı ve Dil Değişkeleri Üzerine Bir Çalışma 
  İsmail Boztaş, Şirin Yener
 9. Tercüme Dergisinde Çeviri Eleştirisi 
  Emine Bogenç Demirel, Hülya Yılmaz
 10. Sözcüklerin Anlam Alanları Düzeyinde Eşdeğerlilik Durumu 
  Alev Bulut
 11. Alice Harikalar Ülkesindeki Kültürel Gerçekliklerin Fransız ve Türk Kültürlerine Yansıması 
  Zuhal Toral Barda
 12. Çeviride İnsan Faktörü 
  Sündüz Öztürk Kasar
 13. Çeviride Biçem Sorunları ve Jean Paulhan Örneği 
  Uğur Güven
 14. Çeviri Eğitiminde Piyasadaki Çeviri Uygulamalarına Dönük Çalışmalar 
  Sakine Eruz, Asuman Karakaya
 15. Hans Vermeer’in Skopos Kuramında Görecelik Kavramının Yeri ve Bu Kavramın Çeviri Eleştirisine Yansımaları: “Görece Görecelik” 
  Banu Tellioğlu
 16. Çeviri ve Türkçe Tiyatro Söylemi 
  Pınar Besen
 17. Sözlü Çevirinin Politikası 
  Şehnaz Tahir
 18. Çeviri Eleştirisi: Tanımı, Eğitimde İşlevi ve Uygulamalarındaki Kısıtlamalar 
  Ayşe Nihal Akbulut
 19. Mütercim-Tercümanlık Bölümü Öğrencilerinin Kısa Süreli Bellek Düzeyleri 
  Aymil Doğan, Hatice Kafadar
 20. The Aspects of Literary Cohesion in Translation: Reference and Repetition / A Microscobic Study on The Translation of Can Yücel’ s Poetry 
  Neslihan Yetkiner
 21. Eş Zamanlı Çevirinin İyileştirilmesi Üzerine Kimi Gözlemler 
  Sezai Arusoğlu
 22. Le Problème d’ Equivalence Dans La Traduction Du Langage Argotique 
  Suna Timur Ağıldere
 23. Çeviri Bölümlerinde Çeviribilim Odaklı Yabancı Dil Öğrenimi ve Çokdillilik 
  Mine Yazıcı