Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
2016
İletişim

Hacettepe Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Mütercim-Tercümanlık Bölümü
TR-06800 Beytepe - ANKARA
Tel: +90 (312) 297 8375
e-posta: ceviribilimveuygulamalari@gmail.com​ceviribilim@hacettepe.edu.tr